Archiwizowanie wiadomości i wideorozmów

Nagrania

Funkcja nagrywania daje operatorowi możliwość powrócenia do wideorozmowy. Rozmowy, wywiady, ankiety i inne mogą być przetwarzane i dalej udostępniane.

Przegląd aktywności

Trzymaj ręke na pulsie! Cała komunikacja jest podsumowywana w osobnych procesach i może być w każdej chwili przywołana.

Zrzuty ekranu

Podczas wideorozmowy operator może wykonywać zrzuty ekranu w dowolnym momencie. Każdy otrzymany dokument jest szyfrowany i przechowywany w archiwum twojego konta i zawsze można po niego sięgnąć.

Archiwum

Dokumenty zgromadzone podczas rozmowy, takie jak nagrania wideo, zrzuty ekranu, zdjęcia i pliki, są zawarte w archiwum dokumentów.

Możliwość pobierania

Możesz pobrać zawartość swojego archiwum w dowolnym momencie i przechowywać je we własnym zakresie.

Dokumenten Archiv

Alle in einer Unterhaltung gesammelten Dokumente, wie Videoaufnahmen, Screenshots, Bilder und Dateien werden übersichtlich im verschlüsselten Dokumenten Archiv zusammengefasst.

Więcej niesamowitych funkcji

Bezpośrednio w przeglądarce - bez potrzeby instalacji oprogramowania